Zonnepanelen vóór 2013? Vraag alsnog btw terug!

Heeft u vóór 20 juni 2013 zonnepanelen in gebruik genomen? En heeft u de btw over de aanschaf en installatie van deze zonnepanelen nog niet teruggekregen van de Belastingdienst? Vraag dan nu alsnog deze btw terug, ook voor de jaren 2012 en eerder.

De Belastingdienst weigerde btw terug te geven van zonnepanelen die vóór 20 juni 2013 in gebruik waren genomen en waarvoor u te laat (in de ogen van de Belastingdienst) verzocht had om btw-teruggave. De Hoge Raad besliste eind 2017 al dat de Belastingdienst deze btw-teruggaaf ten onrechte weigert. De Belastingdienst moet eigenaren van zonnepanelen namelijk hetzelfde behandelen als andere ondernemers voor de btw.

Het leek erop dat de Belastingdienst de btw voor de periode tot en met 2012 niet meer teruggaf als het verzoek ná 2017 was binnengekomen. Volgens de website van de Belastingdienst kan echter ook van vóór 2013 de btw voor de zonnepanelen nog teruggevraagd worden. Vraag daarom alsnog de btw terug voor zonnepanelen die u tussen vóór 20 juni 2013 in gebruik nam.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag.

Afhandelen nalatenschap

Bent u tot executeur benoemd of heeft u in een andere functie hulp nodig bij de afhandeling van een nalatenschap?

Het zorgvuldig afhandelen van een nalatenschap en alle andere zaken die bij een overlijden komen kijken, kan belastend zijn. Er komen juridische, fiscale, financiële en administratieve aspecten bij kijken. Dat vraagt om een professionele benadering en deskundigheid. Ook daarvoor kunt u Babbé Belastingadviseurs inschakelen. Die hebben de ervaring om dit tactvol en snel als maatwerk af te wikkelen of u te begeleiden als u het toch liever zelf doet.

Aanschafkosten zonnepanelen verlagen

U heeft belastingvoordeel bij de aanschafkosten van zonnepanelen als de Belastingdienst u aanmerkt als ondernemer.

Dit gebeurt als u met uw zonnepanelen stroom tegen betaling (terug)levert aan het energiebedrijf. Dit bepaalde het Europese Hof van Justitie in 2013. Omdat u dan ondernemer bent kunt u de btw die u betaalt bij de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen. Vervolgens betaalt u voor het privégebruik een forfaitair bedrag.

Dit geldt voor het jaar van aanschaf van de zonnepanelen. De daarop volgende jaren moet u jaarlijks een bedrag opgegeven over het privégebruik. In de praktijk betaalt u echter niets, want er is verder geen btw te verrekenen. U valt dan onder de zogenaamde ‘Kleine ondernemersregeling’ (wanneer u verder niets onderneemt). U kunt er echter ook voor kiezen om de Belastingdienst te vragen u na het eerste jaar van uw administratieve verplichtingen te ontslaan. In dat geval hoeft u geen aangifte meer te doen.

De regeling klinkt ingewikkelder dan het is, maar laat u dit liever door een deskundige doen? Bel Babbé!

Aftrekbare kosten lease auto

Privé rijden met de auto van de zaak is goedkoper dan u denkt! Sommige kosten mag u aftrekken als ‘eigen bijdrage’ in de aangifte inkomstenbelasting.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de kosten die u zelf betaalt voor parkeren, de autowasstraat, parkeerbelasting en dergelijke. Die verlagen het bruto inkomen en daardoor is een teruggave van inkomstenbelasting mogelijk. Leaserijden wordt zo een stuk aantrekkelijker volgens Babbé!

Medeauteur schoolboeken

Bent u werkzaam als docent én als medeauteur van schoolboeken? Dan heeft u mogelijk belastingvoordeel.

Verwerkte u in het verleden inkomsten uit het schrijven van schoolboeken in uw belastingaangifte als ‘Inkomen uit overige werkzaamheden’? Dan is mogelijk het ondernemerschap voor u voordeliger. Met ingang van 1 januari 2010 is de wet namelijk zodanig gewijzigd dat u deze inkomsten kunt opgeven als ‘Winst uit onderneming’. U heeft daarmee recht op de MKB-winstvrijstelling van 10% (in 2010), 12% (in 2011) en in 2013 zelfs 14%.

Voor ondernemersaftrek zult u niet in aanmerking komen omdat u waarschijnlijk niet aan het daarvoor geldende urencriterium voldoet, maar na aftrek van kosten kunt u deze MKB-winstvrijstelling wel aftrekken wel van uw winst – en dat scheelt!

Meer weten? Neem contact op, want Babbé heeft vaker met dit bijltje gehakt!

Boetes soms aftrekbaar

De meeste boetes zijn niet aftrekbaar, maar er zijn uitzonderingen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor parkeerboetes; die worden niet opgelegd door de Rijksoverheid, maar zijn gemeentelijke naheffingen. Met uitzondering van de kosten voor het opleggen van zo’n naheffingsaanslag (die worden afzonderlijk vermeld op de aanslag) vormen parkeerboetes voor ondernemers dus een post, die van hun winst wordt afgetrokken. En zo zijn er zijn er nog wel meer.

Geïnteresseerd? Babbé informeert u graag!